Art of course in het woonzorgcentrum

Dit project vloeit voort uit mijn persoonlijk verhaal. In 2006 werd mijn moeder opgenomen in een woonzorgcentrum. Tijdens de bezoeken viel het me op dat er in de verschillende animatieprogramma’s weinig kunst en cultuur aan bod kwam. Ik besloot toen zelf wekelijks een korte interactieve voordracht te geven over diverse culturele thema’s, gaande van mythologische verhalen tot introducties op hedendaagse kunst. Het enthousiaste en leergierige groepje dat deze presentaties bijwoonde, groeide gestaag aan waardoor het me duidelijk werd dat er onder de bewoners toch een honger bestond naar deze onderwerpen.

Na het overlijden van mijn moeder zette ik de traditie nog even verder, maar wegens tijdsgebrek diende ik deze activiteit uiteindelijk – met spijt in het hart – stop te zetten. 

Anne De Cock, Communicatiemedewerker bij Amarant

Het idee om culturele voordrachten te geven in woonzorgcentra bleef echter verder leven, en wordt nu verdergezet door Amarant. Amarant gaat van start met een proefproject in het Residentiecentrum Seniorcity in de Olifantstraat te Gent. Deze keer zijn het onze eigen vrijwilligers die korte kunstprogramma’s in elkaar steken, en dit met passie doorvertellen aan de bewoners van het centrum.

We willen voor dit bijzondere project graag werken met een vast groepje vrijwilligers, eerst in Gent, en nadien ook in andere steden. Vandaar een warme oproep naar extra vrijwilligers die eveneens gebeten zijn door kunst en cultuur, en die zich graag willen engageren voor dit project.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar Nadine Burick via nadine@amarant.be met in de vermelding ‘ART of course in het woonzorgcentrum’.