Blijf op de hoogte

We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen van welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren over wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Amarant vzw kan ten alle tijde het privacybeleid wijzigen of aanpassen. Zorg er dus voor dat je deze pagina regelmatig raadpleegt.

Algemeen

Dit is de pricacyverklaring van Amarant vzw, met maatschappelijke zetel in de Zebrastraat 30/001 te 9000 Gent. Ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder de nummer BE 0410.631.187.

 

Van wie verzamelt Amarant de persoonlijke gegevens?

Amarant vzw verzamelt en verwerkt de gegevens van natuurlijke personen met wie ze een rechtstreekse of onrechtstreeks relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

 1. Deelnemers
  Van deelnemers verzamelen we de voornaam, naam, postadres, mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en geboorteplaats en -datum. Deze zijn noodzakelijk voor de inschrijving aan een activiteit en de verdere opvolging. Gsm-nummers worden ook opgevraagd zodat we je in dringende gevallen steeds kunnen contacteren met betrekking tot de activiteit waarvoor je bent ingeschreven. Je bankrekeningnummer is noodzakelijk bij het annuleren van activiteiten zodat wij het door jou gestorte bedrag kunnen terugbetalen. Voor statistische redenen wordt ook soms je geboorteplaats en -datum genoteerd.
  Voor wat betreft de gegevens die worden verzameld voor Amarantreizen in samenwerking met onze partner De Buck Agency N.V., verwijzen we door naar de privacyverklaring van De Buck Agency N.V..  Gevoelige persoonsgegevens (bv. i.v.m. gezondheid, etc.) worden niet verzameld of verwerkt, maar deze gegevens worden op vrijblijvende basis en op initiatief van de klant in gesloten enveloppe bezorgd aan de reisleider bij vertrek. De enveloppe wordt op de laatste reisdag terug bezorgd aan de klant.
 2. Lesgevers en sollicitanten
  Van lesgevers en sollicitanten worden dezelfde gegevens als voor deelnemers verzameld. Van lesgevers wordt ook het rijksregisternummer opgevraagd, wat noodzakelijk is voor de verwerking van samenwerkingsakkoorden en contracten. Van sollicitanten verzamelen en bewaren we ook de doorgestuurde curriculum vitae’s zodat deze steeds kunnen geraadpleegd worden door de programmatoren met het oog op toekomstige samenwerkingen.

Je gegevens worden bewaard in ons administratieve systeem en kunnen worden bekeken en bewerkt door het personeel van Amarant.

Hoe verzamelt Amarant je persoonlijke gegevens?

 1. Bij inschrijving aan een activiteit
  Bij inschrijving aan een activiteit worden je gegevens genoteerd in ons administratieve systeem Ticketmatic (zie boven bij deelnemers)
 2. Via website en cookies
  De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, etc. Deze gegevens laten toe de bezoeker te herkennen en vertellen Amarant hoe je de website gebruikt (bv. welke pagina’s je aanklikt, welke activiteiten je interreseren, hoe je op onze website terecht bent gekomen, etc.). Cookies zijn dan weer nodig voor een goede werking van de website, en om het bezoekersgedrag op de website en de websitepagina’s te kunnen meten.
 3. Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden
  Indien Amarant een samenwerking met een partner aangaat voor specifieke activiteiten, is het mogelijk dat je gegevens door beide partners verzameld en bewaard worden.
 4. Via sociale netwerken
  Indien je gebruik maakt van sociale netwerkfuncties die wij aanbieden via onze online diensten, geef je de toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde duidelijk vernoemde gegevens met Amarant te delen. Amarant kan deze toevoegen aan de bestaande gegevens. Indien je dit niet wenst, kan je dit steeds aanpassen in de instellingen van je sociale netwerksite.

Waarom verzamelt Amarant je persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en bewaren je gegevens om je te kunnen informeren over cursussen, rondleidingen, daguitstappen, reizen of andere activiteiten die Amarant alleen, of in samenwerking met partners organiseert. Dit kan gebeuren via mailings, per mail of telefonisch.

 

Beveiliging van de gegevens

Amarant heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig en correct te bewaren.

 

Delen van de gegevens

Je persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. De uitzondering hierop vormen de activiteiten met partners met wie we een samenwerking hebben aangegaan. De naam van de partner wordt steeds vermeld bij de activiteit zodat de deelnemer hiervan op de hoogte is.

Tijdens Amarantactiviteiten kunnen er foto’s getrokken worden of filmpjes worden opgenomen van de deelnemers die als promotiemateriaal zullen worden gebruikt. Je hebt op dat moment steeds de mogelijkheid om dit te weigeren.

 

Je rechten inzake de bescherming en verwerking van gegevens:

 • Recht op informatie over wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt
 • Recht op uitschrijven of aanpassen van de dienst nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om uit te schrijven.
 • Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem
 • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
 • Recht op bezwaar
 • Recht op vergetelheid of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend worden voor zoverre zij de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat je als deelnemer niet ‘vergeten’ kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven bent. Ben je een lesgever, dan betekent dit dat je gegevens niet gewist kunnen worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.
 • Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
 • Recht op beperking van verwerking

 

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over het privacybeleid kan je contact opnemen met Anne De Cock op anne@amarant.be.

 

 

 

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie