Blijf op de hoogte

© Public Domain

Docente: Kathleen Joris

In 2020 wordt Jan van Eyck, de belangrijkste schilder der zogenaamde Vlaamse Primitieven, uitgebreid herdacht.  Wereldwijd zijn er slechts een twintigtal werken van hem bewaard, die zonder twijfel als hét hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse schilderkunst mogen worden beschouwd.  Na zijn dood in 1441 kwam de mythevorming rond deze revolutionaire kunstenaar reeds op gang.

In deze lezing wordt de schilder in zijn historische en artistieke context geplaatst : het kunstminnende Bourgondische hof van Filips de Goede en de bloei van Vlaamse steden zoals Brugge en Gent.  Aan de hand van de belangrijkste werken wordt er ingezoomd op van Eycks verbluffende techniek, observatievermogen en detail-weergave. Tenslotte wordt nog even stilgestaan bij zijn bijzonder grote invloed op latere kunstenaars. 

Heb je interesse om deze lezing voor je groep te boeken, contacteer ons dan via info@amarant.be.

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie