Gender in de kijker!

Dit najaar zet Amarant het thema gender in de kijker. De seksuele identiteit van een individu is complex en uniek waardoor een gevarieerd spectrum van mensen ontstaat die de laatste decennia meer en meer zichtbaar worden. Wie zich niet thuis voelt binnen de heersende hetero- en gendernormen wordt wel eens aangeduid met de overkoepelende term ‘Queer’ … Een term die vroeger een negatieve connotatie had en pas in de jaren 1980 door de lgbtq-gemeenschap als geuzennaam werd geïntroduceerd. Ben je homo, lesbienne, biseksueel, transgender, pangender, non-binair of interseksueel … dan ben je dus queer.

Waarom dit thema in de kijker? Wel, hoewel het in onze maatschappij steeds makkelijker is om openlijk ‘queer’ te zijn, merken we dat deze zichtbaarheid ook voor meer polarisatie, onbegrip en debat zorgt.  Ook wordt stilaan duidelijk dat er voor verworven rechten blijvend moet worden gevochten.

Goed onderbouwde kennis over dit thema overbrengen is dus primordiaal en daar willen wij van onze kant graag aan meewerken. Zo vertelde Piet Hoebeke op 21 september in zijn lezing ‘Gender in de blender’ hoe de seksuele identiteit van een individu ontwikkelt en evolueert, zie je in de online reeks ‘Queer door de eeuwen heen’ (vanaf 8 november 2022) van Peter De Smet, Sophie Dralans en Jonas Roelens duidelijk dat het ‘queer-zijn’ van alle tijden is, en kadert Sofie Decock in de lezing ‘genderinclusief taalgebruik’ (9 november online en 14 november in Gent) een maatschappelijke tendens.

Met hartelijke groeten,

Het Amarantteam