Blijf op de hoogte

Aan het begin van de 16de eeuw maakte de Vlaamse miniaturist Simon Bening (1483-1561) voor een Brugs manuscript een bijzonder mooi oogsttafereel. Daarop zijn twee boeren te zien die met hun instrumenten tarwe oogsten. De gewassen reiken daarbij minstens tot aan de schouders van de boeren. Dat is merkwaardig, want wanneer we vandaag in een tarweveld gaan staan, komt het gewas hoogstens tot aan ons middel.

Was tarwe vroeger hoger dan vandaag? Indien we kijken naar de schilderijen van Breughel dan zien we dat er in zijn tijd nog niet veel veranderd is. Ook daar is de tarwe op manshoogte. 17de-eeuwse taferelen tonen geen verandering en zelfs bij de 19de-eeuwse realisten is het tarwe altijd opvallend hoog. Men kan zich de vraag stellen: waren mensen toen kleiner of was de tarwe toen groter?

De hoge tarwe is een uitvinding van de 20ste eeuw, omdat een lager gewas het machinale oogsten gemakkelijker maakte. De mechanische landbouw maakt het harde veldwerk van de twee mannen op de afbeelding van Simon Bening overbodig.

We laten David en Ive aan het woord in onderstaand filmpje!

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie