adults-analysis-brainstorming-1661004

Amarant zoekt nieuwe leden voor de Raad van Bestuur

Amarant is een toonaangevende organisatie voor kunsteducatie voor volwassenen. Met een uitgelezen programma van cursussen en rondleidingen introduceert Amarant de kunstliefhebber in de geschiedenis en de actuele ontwikkelingen van beeldende kunst, architectuur en muziek. Amarant organiseert ook kunstreizen en tal van excursies naar de interessantste tentoonstellingen van het seizoen.

Als lid van de raad van bestuur sta je samen met de andere leden in voor volgende taken:

  • uitwerking van het beleid en de belangrijke inhoudelijke standpunten van de VZW en toezicht op de uitvoering ervan
  • strategische planning mee vormgeven
  • uitbouw en opvolging van een personeelsbeleid
  • opvolging financiën en begroting
  • uitbouw van een vrijwilligersbeleid
  • opvolging lopende dossiers (erkenning, subsidiëring, marketing en communicatie, sponsoring,..)
  • voorbereiding Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur vergadert een vijftal keer per jaar om de grote lijnen van de werking op te volgen. De leden nemen samen de belangrijke beslissingen.
Wel kunnen één of meerdere bestuursleden een bepaalde deelwerking of een bepaalde verantwoordelijkheid (logistiek, financiën, personeel, communicatie, strategie…) met bijzondere aandacht opvolgen.

Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur is onbezoldigd. De leden zijn bestuurders-vrijwilligers.

Gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden.

Amarant zoekt bestuurders met een affiniteit voor de doelstellingen van de vzw en met een bijzondere kennis en ervaring op één of meer van volgende terreinen: kunsteducatie, bedrijfsvoering, marketing, communicatie, sponsoring, strategische planning.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via een e-mail naar de voorzitter: geert.frateur@gmail.com en dit voor 3/05/2019.