Amarant zoekt nieuwe bestuursleden voor de Algemene Vergadering

Amarant vzw heeft als doel kunst en cultuur toegankelijk en vanzelfsprekend te maken in de breedte en de diepte van onze samenleving. Amarant zet zich, als sociaal-culturele vormingsinstelling, in op kunst- en cultuureducatie en de bijhorende samenlevingsvraagstukken.

Kunst en erfgoed, en vooral het omgaan daarmee, zijn een essentieel en waardevol onderdeel van de samenleving en de individuele levensloop. Elke mens heeft de behoefte om de wereld en de eigen plaats daarin te kennen en te begrijpen. Amarant gelooft dat kunst en filosofie wegen zijn om dit doel te bereiken. Daartoe biedt Amarant een verantwoord, samenhangend, helder gestructureerd en innoverend aanbod aan, waaronder vormingen, cursussen, lezingen, excursies, reizen en projecten.

Amarant richt zich tot elkeen die met respect voor ieders eigenheid, levensbeschouwing en autonomie, levenslang en levensbreed wil leren.

Nieuwe leden voor de Algemene Vergadering

Amarant vzw is volop in ontwikkeling en zoekt nieuwe inspirerende, kritische en geëngageerde bestuurders voor de Algemene Vergadering. Er is geen profiel vooropgesteld. We zoeken kandidaten die ervaring hebben met de werking van Amarant of een affiniteit met sociaal-cultureel werk of kunst- en cultuureducatie kunnen voorleggen. Het bestuur van Amarant geeft hier een zeer brede invulling aan. Amarant streeft naar een diverse vertegenwoordiging, bij de selectie zal de voorkeur uitgaan naar profielen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn.

Hoe ziet je engagement eruit?

Een lid van de Algemene Vergadering

  • Is jaarlijks op 1 of 2 AV’s aanwezig.
  • Is bereid om op vraag van de organisatie één of meerdere keren per jaar mee te participeren aan inhoudelijke of strategische projecten.
  • mag gratis deelnemen aan het educatieve aanbod en krijgt vervoersonkosten bij noodzakelijke verplaatsingen terugbetaald.

Je kandidaat stellen?

Stuur een korte motivatie en CV door naar voorzitter@amarant.be tav Anita Vandevivere. Kandidaatstelling is mogelijk tot 8 december ’21.

Wie vragen of bijkomende info wil kan terecht bij: