Amarant gaat dit najaar digitaal!

Het zijn moeilijke tijden geweest, en we beseffen heel goed dat dit ook voor jullie, onze klanten, geen evidente periode was. 

Als organisatie hebben we de voorbije maanden geprobeerd het hoofd boven water te houden, om zo creatief en flexibel mogelijk te reageren op alle nieuwe uitdagingen. Maar, het mag duidelijk zijn dat dit een zware opgave was die ons team en onze gewone manier van werken danig door elkaar heeft geschud. 

Ook voor wat het najaar betreft dienden we moeilijke knopen door te hakken. In overleg met het team is besloten om alle geplande cursussen te annuleren en onze cursussen op locaties pas opnieuw op te starten begin 2021. Sommige zalen blijven namelijk gesloten, andere reduceerden het aantal deelnemers fors.

We willen het daar echter niet bij laten, en daarom bieden we jullie graag een veilig en interessant digitaal alternatief aan, dat uit twee delen bestaat.

1. Zoomsessies
Ten eerste proberen we zoveel mogelijk cursussen die dit najaar gepland stonden aan te bieden als online lessen via het programma Zoom. Dat betekent dat je vanuit je zetel de uiteenzetting van je vertrouwde docent via je computer kan volgen. Alleen, of samen met iemand in je bubbel. In deze les is eveneens plaats voor interactie tussen deelnemers onderling en tussen de deelnemer en de docent. De maximumduur van een zoomles bedraagt 2u30 met plaats voor pauze en interactie. Bestaat een cursus uit meerdere delen, dan wordt er wekelijks steeds 1 deel aangeboden.
Omdat de data van de geplande cursussen gewijzigd worden, annuleren we alle reeds gemaakte inschrijvingen en storten we je het bedrag terug. Dat betekent dan ook dat je opnieuw dient in te schrijven als je wil aansluiten voor de digitale les. Sommige cursussen zullen niet digitaal worden aangeboden en vallen dus weg. De prijzen van de cursussen blijven behouden. Wij leggen nu de laatste hand aan de data van de online lessen en brengen je stelselmatig op de hoogte zodra deze op onze website verschijnen. 

Voor wie niet vertrouwd is met Zoom, voorzien we hier een stappenplan dat je helpt om het programma te leren kennen. Wij zijn reeds van start gegaan met inhaallessen via Zoom en zijn blij te kunnen melden dat de deelnemers dit een fijne ervaring vinden. 

2. Een online leerplatform voor Amarant
Ten tweede lanceren we in de loop van oktober ook een online leerplatform waarop vooraf opgenomen lesmodules blijvend zullen worden aangeboden in een soort catalogus. Geïnteresseerden kunnen die kopen en bekijken wanneer ze willen. Een soort Netflix voor kunsteducatie als het ware. 

We hopen alvast dat je ons enthousiasme over dit nieuwe online luik van Amarant deelt!