Blijf op de hoogte
Inschrijven is niet meer mogelijk.
51887211178_25c27eb5b1_o
51591958275_34a02fbdd5_o

Deze cursus wil met vier lezingen een toegankelijke, maar gedegen inleiding bieden op het fenomeen mystiek in zijn vele gedaantes. Eerst wordt ingegaan op de moeilijke vraag naar de essentie van de mystiek. Mystiek hoort zelf over de essentie van de werkelijkheid te gaan, maar verschijnt wel in de meest uiteenlopende vormen: wat is daar nog de gemene deler? Is die er wel? En wat zegt ons antwoord op die vraag over hoe wij naar religie, de mens en de werkelijkheid kijken?

Lezingen twee en drie zoomen in op twee grote stromingen uit de christelijke mystieke traditie, de ‘zijnsmystiek’ en de ‘minnemystiek’, en hun belangrijkste vertegenwoordigers. Aandacht gaat daarbij uit naar het mensbeeld van de mystici (de zgn. mystieke antropologie) en het belang van hun theologische en filosofische context voor het begrijpen van mystieke teksten.

In de afsluitende les gaan we in op de vraag naar de mogelijkheid van een postchristelijke, atheïstische mystiek. Is er nog een mystiek mogelijk voor de geseculariseerde westerse mens, zonder dat hij daarvoor naar het Oosten moet grijpen? We bespreken drie auteurs die zich met die vraag beziggehouden hebben: Leo Apostel, André Comte-Sponville en Georges Bataille.

Dit is een online cursus via het programma Zoom. Je kan die dus volgen van bij je thuis! Enkele dagen voor de start van de lezing, krijg je via mail een link toegestuurd om deel te nemen. Het kan zijn dat sommige online lessen worden opgenomen – dit gebeurt in overleg met de docent – waarna je de sessie gedurende een bepaalde periode kan herbekijken op ons digitaal leerplatform. Nog niet vertrouwd met Zoom? Dan kan je hier het stappenplan bekijken.

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie