Tarieven:

  • 85,00 €
  • 76,00 €
  • 42,50 €
Inschrijven is niet meer mogelijk.

In deze cursus blikken we eerst en vooral terug op twee eeuwen geschiedenis van de monumentenzorg, leren we onze monumenten beter begrijpen en zien we hoe het beeld van onze historische steden werd herschapen. We maken kennis met de 'moderne' monumentenzorg die vanaf 1975 vorm kreeg en de pijlers waarop die rust: inventariseren, beschermen en beheren. Industriële archeologie is vandaag een ruim en interdisciplinair onderzoeksgebied geworden, dat alle materiële en immateriële relicten van de industriële bedrijvigheid omarmt. Er wordt ingegaan op de bijzondere relatie tussen industrieel erfgoed en de kunst. De herbestemming van kerken is vandaag ook een hot item, verschillende kerkreconversies komen aan bod. Het ontstaan en de geschiedenis van Unesco en de Werelderfgoedconventie worden besproken. Ook de toestand in Vlaanderen wordt aangehaald. Tot slot is er nog een luik over hedendaagse architectuur en bouwkundig erfgoed. Aan de hand van verschillende naoorlogse realisaties en hedendaagse 'renovaties' of 'restauraties' wordt er duiding gegeven over een meer intuïtieve en minder academische benadering van bouwkundig erfgoed. 

Locatie / datum & uur

Berchem / Zaal Stanislas / Grote Steenweg 75
  • di, 10/03/2020: 10:00 - 12:30
  • do, 12/03/2020: 10:00 - 12:30
  • di, 17/03/2020: 10:00 - 12:30
  • do, 19/03/2020: 10:00 - 12:30
  • di, 24/03/2020: 10:00 - 12:30
  • do, 26/03/2020: 10:00 - 12:30
Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie