Blijf op de hoogte
Inschrijven is niet meer mogelijk.
48825906662_25dbd115ce_o

Op een toegankelijke, interactieve manier en via veel beeldmateriaal kom je al heel wat te weten over enkele wereldreligies. Welke rituelen en symbolen worden er gebruikt? Wat is de precieze betekenis van de religie en in welke culturen vinden we ze terug? Dit alles komt aan bod in deze introducerende cursus.

Je maakt kennis met de volgende 2 wereldreligies:

Islam

Weinig begrippen spelen vandaag een meer ingrijpende rol in onze samenleving. Voortdurend roept het woord spanning op, onzekerheid, angst, zelfs overduidelijke afkeer. Bij zo goed als iedereen, gelovige of ongelovige, leek of specialist, wordt erover gesproken en gedebatteerd, zowel vanuit religieus, politiek, algemeen maatschappelijk of gewoon 'intermenselijk' oogpunt. Met ongeveer 1/4de van de wereldbevolking, geschat op 1,9 miljard mensen, de tweede grootste van de zogenoemde wereldgodsdiensten, hoeft dit misschien niet echt te verbazen. Een (relatief) jonge godsdienst, enerzijds erg divers en dynamisch, anderzijds eenvoudig en traditioneel, met vertegenwoordigers in praktisch alle landen ter wereld, is ons vertrouwd zijn met en ons begrip van deze Islam toch nog erg beperkt.

Deze brede, laagdrempelige cursus wil hierin mogelijk verandering brengen met antwoord op erg eenvoudige vragen (Heeft Mohammed Allah uitgevonden?), wat meer diepgaande (Wat moet ik geloven als goede Moslim?) tot relatief complexe (Hoe zit dat nu tussen Sunni en Shia?). Het interactieve lesgebeuren biedt verder mogelijkheid tot alle denkbare vragen (hoewel antwoorden mogelijk niet altijd evident zijn!!).

Hindoeïsme

Waarom zijn koeien heilig? Wat betekent een ochtendlijke duik in de heilige rivier? Waarvoor staat de voorhoofdstip? Speelt het kastensysteem nog steeds een rol in het leven van de hindoe?

Om het hindoeïsme met zijn duizelingwekkende verscheidenheid aan goden en rituelen te doorgronden, zoeken we naar een rode draad die niettemin in de oudste nog levende wereldreligie aanwezig is. Niet wat een hindoe gelooft maar wat hij doet is doorslaggevend voor zijn zieleheil. Het karma – alle handelen en de gevolgen ervan – bepaalt immers de individuele plaats in de kringloop van reïncarnaties.

In de loop der millennia is er op Indische bodem een enorme verscheidenheid aan rituelen gegroeid. Een ritueel kan variëren van een intiem offer aan de natuur tot een spectaculair tempelfeest voor die ene god(in). Met een verbazingwekkende souplesse worden eeuwenoude tradities onder invloed van nieuwe impulsen telkens opnieuw gedefinieerd. 

Verder laten we je kennis maken met de polytheïstische godsdiensten in de klassieke oudheid

“Hé, ga je morgen mee naar het offerfeest van Jupiter?” Op een dergelijke vraag kon je in de Oudheid moeilijk “nee” antwoorden. Waarom niet, wordt in deze lezing duidelijk gemaakt. Want godsdienst was toen iets totaal anders dan wat wij er tegenwoordig onder verstaan. Het had niets met individueel geloof te maken. En bovendien was godsdienst iets wat het hele leven doortrok: alle activiteiten hadden iets ‘godsdienstig’ in zich. Om dit te begrijpen, moeten we afstand doen van onze hedendaagse begrippen. Maar dan wordt ook duidelijk wat het probleem van het Christendom was in de Oudheid. 

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie