Blijf op de hoogte
Inschrijven is niet meer mogelijk.
40358384891_c037a07a4d_o

Maak kennis met een filosoof die de loop van de geschiedenis, en het leven van miljarden mensen, tastbaar veranderde. In deze dagcursus belichten we zijn denken, en plaatsen we de marxologische begrippen in het historisch canvas. 

Tot op de dag van vandaag zien we dat zijn wijsgerige inzichten de sociologie, politicologie en de economie wezenlijk beïnvloeden. Maar waar haalde hij zijn ideeën vandaan? Zijn eigen vruchtbare bodem vond hij bij twee filosofen die in de eerste helft van de 19e eeuw leefden: Hegel en Feuerbach. Hegel zag in dat de werkelijkheid geen statisch gegeven was, maar een proces, en Feuerbach beweerde dat religie eigenlijk een vorm van vervreemding teweegbracht. De mens zal zich door middel van godsdienst miskennen. Het zijn deze thema’s die Marx een analysekader aanreikten om toe te passen op het kapitalisme. 

Via de begrippen ‘historisch materialisme’, ‘vervreemding’, ‘ruilwaarde vs gebruikswaarde’, ‘meerwaarde’, ‘boven- en onderbouw’ en ‘ideologie’ deconstrueert Marx de burgerlijke maatschappij en beweert hij dat de geschiedenis willens nillens evolueert naar het eindstation ‘communisme’. 

Tijdens zijn leven werd hij reeds druk bediscussieerd en zijn ideeën werden niet altijd juist geïnterpreteerd. Wat hem de gevleugelde uitspraak deed ontvallen: “Het enige wat ik weet is dat ik geen marxist ben”.

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie