Tarieven:

  • 27,00 €
  • 24,00 €

Wandelen en filosoferen gaan wonderwel samen. We trekken deze zomer in rustig tempo naar een karak­ter­volle plek waar we ons laten inspi­re­ren door de mysticus Jan van Ruusbroec. De activiteit is opgevat als een work­shop, biedt een cultuurhistorisch kader en wordt rijk gestoffeerd met oor­spronkelijk tekstmateriaal.

Jan van Ruusbroec – gouddelver van de ziel

Geboren Brusselaar en mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) leefde lang tijd een terug­getrok­ken bestaan in het uit­gestrekte Zoniënwoud. Je wandelt in zijn voetspo­ren in de omgeving van wat nog rest van het voorma­lige klooster in Groenen­daal en we houden een halte in het Bosmuseum. Je verdiept je in zijn na­tuurmystiek, vraagt je af hoe we dit moeten begrijpen en wat je er vandaag mee kan doen. Tot slot ontdek je ook De omtrek en het centrum. Een metafy­sisch dagboek van de Brusselse dichter-mysticus Erik Van Ruys­­beek (1915-2004), die een persoonlijke synthese van oosterse en wester­se spiritua­li­teit en wijs­heid nastreefde.

Locatie / datum & uur

Hoeilaart / Station Groenendaal / Station Groenendaal
  • do, 30/08/2018: 10:30 - 13:00
  • do, 30/08/2018: 14:00 - 16:30
Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie