Blijf op de hoogte
53335799303_c61d431174_o

Zodra we actief zijn op sociale media creëren we een online identiteit, maar dit heeft meer impact op onze ‘offline’ identiteit en ons zelfverstaan dan we aanvankelijk voor ogen houden. Aan de hand van denkers als Sartre, Debord, Baudrillard en empirisch onderzoek worden deze thema’s onderzocht. Cursisten zullen na twee sessies in staat zijn om zich door middel van het werk van de genoemde denkers kritisch te buigen over vragen als: 

Kunnen we op sociale media nog authentiek zijn, of maken we ons noodzakelijk schuldig aan kwade trouw? Is het begrip authenticiteit vandaag überhaupt nog zinvol?

Wat zijn de gevolgen van permanente gewantificeerde vergelijkingen (aantal likes, aantal volgers, etc.) en de valideringsprocessen die daar uit voortvloeien? Hoe beïnvloedt dit ons zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde?

Representeren we onszelf nog wel door ons voor een publiek te presenteren of bootsen we louter nog gestandardiseerde templates na? Conformeert het ‘offline zelf’ zich niet steeds meer aan zijn online variant? Wat zijn hier de morele, sociale en esthetische gevolgen van? 

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie