Tarieven:

  • 79,00 €
  • 70,00 €
Inschrijven is niet meer mogelijk.

Vooreerst bekijken we de specificiteit van het wijsgerige vragen en bieden meteen daarna een bondig overzicht van de filosofie uit oudheid en middeleeuwen. Daarna nemen we het einde van de middeleeuwse periode uitgebreid onder de loep. Zo bekijken we figuren als Johannes Duns Scotus en William Van Ockham ; de invloed van wat zich aanmeldt als ‘nieuwe’ natuurwetenschappen (Leonardo Da Vinci, Cardano, Copernicus, Kepler en Galileï); de rol van het humanisme en de invloed van de renaissance (Petrarca, Montaigne, Erasmus, …); een vernieuwde filosofie van het recht (Machiavelli, Thomas Morus, …) en de vernieuwende moderne houding ten aanzien van de godsdienst(en) met belangrijke personen als Luther, Münzer en Calvijn.

Iedere sessie wordt opgebouwd volgens een vaste structuur: een theoretische uiteenzetting, vraaggesprek met toelichtingen en instructies bij de modulair opgebouwde syllabus.

Wijsgerige voorkennis is strikt genomen niet nodig. Ook wie gedurende de vorige semesters de cursus niet heeft gevolgd, kan aansluiten.

Locatie / datum & uur

Berchem / Zaal Stanislas / Grote Steenweg 75
  • vr, 12/10/2018: 09:30 - 12:30
  • vr, 19/10/2018: 09:30 - 12:30
  • vr, 26/10/2018: 09:30 - 12:30
  • vr, 09/11/2018: 09:30 - 12:30
  • vr, 16/11/2018: 09:30 - 12:30
  • vr, 23/11/2018: 09:30 - 12:30
Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie