Blijf op de hoogte
Inschrijven is niet meer mogelijk.
51278565116_2f061fb216_o

Filosoferen is voor het Westen een begrondende en dus oude activiteit. Wat het Westen is, valt niet te begrijpen zonder de voortdurende en bepalende invloed van filosofie. De vraag naar wat filosofie is, dringt zich dan ook op. Deze vraag vertoont echter een specificiteit die merkwaardig genoeg uitsluitend in filosofie kan worden gevonden. De vraag naar het eigene van filosofie kan kennelijk niet buiten de geschiedenis van de filosofie worden aangetroffen.

Gedurende deze zes sessies wordt aandacht besteed aan filosofen en wijsgerige stromingen die de erg ingewikkelde maar belangrijke beweging maken van de middeleeuwen naar de moderne tijd. Daarbij komen namen aan bod zoals: Albertus Magnus, Thomas van Aquino, Johannes Duns Scotus, William Van Ockham, Nicolaus van Cusa, Leonardo Da Vinci, Fancis Bacon, Francesco Petrarca, Michel de Montaigne, Desiderius Erasmus, Niccolo Machiavelli, Thomas More, Meister Eckhart, Martin Luther, Jean Calvin en vele anderen.

Programmaschets

 

1.    Wat is wijsbegeerte ? Een historische vraag.

2.    Het einde van de middeleeuwen.

3.    De invloed van de ‘nieuwe’ natuurwetenschappen.

4.    Humanisme en renaissance.

5.    Een ‘nieuwe’ rechtsfilosofie.

6.    Een ‘nieuwe’ religieuze houding.

Iedere sessie verloopt volgens een vaste structuur: een theoretische uiteenzetting, vraaggesprek met toelichtingen en instructies bij de modulair opgebouwde syllabus.

De cursus richt zich in eerste instantie tot cursisten die reeds enigermate vertrouwd zijn met de geschiedenis van de filosofie, maar ook debutanten kunnen aansluiten.

TIP

Ook wie nog geen eerdere sessie volgde kan aansluiten.

Wie graag de volledige reeks wil volgen kan dit najaar bij deel 1 aansluiten. Het is de laatste keer dat deze cursus wordt aangevat. Kijk hiervoor op http://amarant.be/activiteit/1772

Dit is een online cursus via het programma Zoom. Je kan die dus volgen van bij je thuis, veilig en corona-proof! Enkele dagen op voorhand krijg je via mail de link toegestuurd om deel te nemen aan de lessen. Bestaat je cursus uit meerdere lessen, dan gebruik je steeds dezelfde link. Hou deze dus goed bij. Nog niet vertrouwd met Zoom? Dan kan je hier het stappenplan bekijken!

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie