Blijf op de hoogte
Inschrijven is niet meer mogelijk.
50093607582_322db10b4a_o

Filosoferen is voor het Westen een begrondende en dus oude activiteit. Wat het Westen is, valt niet te begrijpen zonder de voortdurende en bepalende invloed van filosofie. De vraag naar wat filosofie is, dringt zich dan ook op. Deze vraag vertoont echter een specificiteit die merkwaardig genoeg uitsluitend in filosofie kan worden gevonden. De vraag naar het eigene van filosofie kan kennelijk niet buiten de geschiedenis van de filosofie worden aangetroffen.

Gedurende zes sessies wordt aandacht besteed aan filosofen en wijsgerige stromingen die dateren uit de prille beginfase van filosofie in het Westen. Blijkt dat in geen geval naar de actuele betekenis van filosofie kan worden gepeild, zonder aandacht te hebben voor de eerste gestalten ervan.

Programmaschets 

  1. De specificiteit van een wijsgerige vraagstelling.
  2. De rol van de mythen.
  3. De rol van de mythologie.
  4. De Oudgriekse kosmologie.
  5. De inauthentieke dialoog of de sofistiek.
  6. De authentieke dialoog van Socrates.

Iedere sessie verloopt volgens een vaste structuur: een theoretische uiteenzetting, vraaggesprek met toelichtingen en instructies bij de modulair opgebouwde syllabus.

Dit is een online cursus via het programma Zoom. Je kan die dus volgen van bij je thuis, veilig en corona-proof! Enkele dagen op voorhand krijg je via mail de link toegestuurd om deel te nemen aan de lessen. Bestaat je cursus uit meerdere lessen, dan gebruik je steeds dezelfde link. Hou deze dus goed bij.  Nog niet vertrouwd met Zoom? Dan kan je hier het stappenplan bekijken! 

 

 

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie