Blijf op de hoogte
Inschrijven is niet meer mogelijk.
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436105
47993781436_85463048b7_o

Deze langdurige cursus start voor de laatste keer. Mis deze kans niet.

Filosoferen is voor het Westen een begrondende en dus oude activiteit. Wat het Westen is, valt niet te begrijpen zonder de voortdurende en bepalende invloed van filosofie. De vraag naar wat filosofie is, dringt zich dan ook op. Deze vraag vertoont echter een specificiteit die merkwaardig genoeg uitsluitend in filosofie kan worden gevonden. De vraag naar het eigene van filosofie kan kennelijk niet buiten de geschiedenis van de filosofie worden aangetroffen.

Deze cursusreeks loopt over drie academiejaren en start in najaar 2021 voor de laatste keer. Bedoeling is via een historische en systematische inleiding de cursist een breed zicht te bieden op de ingewikkelde, maar tevens fascinerende rol van de wijsbegeerte vandaag.

Gedurende zes reeksen van zes sessies, twee reeksen per academiejaar, wordt aandacht besteed aan filosofen en wijsgerige stromingen die in grote mate de merkwaardige kenmerken van afgelopen eeuwen weerspiegelen.

Gedurende de eerste zes sessies wordt aandacht besteed aan filosofen en wijsgerige stromingen die dateren uit de prille beginfase van filosofie in het Westen. Blijkt dat in geen geval naar de actuele betekenis van filosofie kan worden gepeild, zonder aandacht te hebben voor de eerste gestalten ervan.

Programmaschets

 

  1. De specificiteit van een wijsgerige vraagstelling.
  2. De rol van de mythen.
  3. De rol van de mythologie.
  4. De Oudgriekse kosmologie.
  5. De inauthentieke dialoog of de sofistiek.
  6. De authentieke dialoog van Socrates.

Iedere sessie verloopt volgens een vaste structuur: een theoretische uiteenzetting, vraaggesprek met toelichtingen en instructies bij de modulair opgebouwde syllabus.

De cursus richt zich in eerste instantie tot cursisten die reeds enigermate vertrouwd zijn met de geschiedenis van de filosofie, maar ook debutanten kunnen aansluiten.

LAATSTE KANS

Deze boeiende en leergierige cursus wordt, na een aantal succesvolle jaren, voor het laatst aangeboden. Wie alle delen wil volgen kan dit najaar voor de laatste keer inschrijven.

Dit is een online cursus via het programma Zoom. Je kan die dus volgen van bij je thuis, veilig en corona-proof! Enkele dagen op voorhand krijg je via mail de link toegestuurd om deel te nemen aan de lessen. Bestaat je cursus uit meerdere lessen, dan gebruik je steeds dezelfde link. Hou deze dus goed bij. Nog niet vertrouwd met Zoom? Dan kan je hier het stappenplan bekijken!

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie