Blijf op de hoogte
Inschrijven is niet meer mogelijk.
40747775260_b1ef03284a_o-1

De romaanse kunst kende een lange, boeiende voorgeschiedenis waarin voortdurend bewust naar het oude Rome werd teruggegrepen. Een Rome dat weliswaar grondig door het christendom werd beïnvloed. Aan de grondslag van de kunstproductie uit de 11de en 12de eeuw, evenals aan de morele keuzes van de toenmalige Europeaan lag een rechtlijnige, onbuigzame en streng hiërarchische wereldvisie.

We ontdekken een harde maatschappij waarin iedereen zijn plaats kende en de Apocalyps de eindbestemming aanwees. Ook al zijn er tal van regionale varianten, toch vertonen de gebouwen en hun decoratieve programma’s over heel het continent een verbazingwekkende homogeniteit. De grote stimulans voor de ontplooiing van de kunsten ging uit van de kloosterorden en pas later begonnen ook de steden een rol te spelen. Dit is wellicht een verklaring voor het voornamelijk religieuze karakter van het overgebleven materiaal.

Het studiedomein van deze cursus omvat de romaanse kunst van heel West-Europa, met speciale aandacht voor de Nederlanden die een grotere rijkdom hebben aan romaanse kunstvoorwerpen dan velen vermoeden.

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie