Blijf op de hoogte
Inschrijven is niet meer mogelijk.
52181351303_4a327b1683_o
52181350406_90fba07994_o

Het is u wellicht niet ontgaan: de roep om genderinclusief taalgebruik meer ingang te doen vinden, klinkt almaar luider. In deze lezing kaderen we deze maatschappelijke tendens. Is het een probleem dat in veel talen de grammaticaal mannelijke vormen gelden als de standaardvormen – zoals in de zin Morgen brengt de kiezer zijn stem uit, waarin 'de kiezer' en 'zijn' niet enkel naar mannen verwijzen? Wat leert het onderzoek ons hierover? Hoe kunnen we genderinclusief spreken en schrijven? Hoe verschilt het Nederlands op dat vlak van andere talen? Hebben genderneutrale voornaamwoorden zoals ‘hen’ en ‘die’ kans op slagen? En kan genderinclusieve taalplanning effectief leiden tot taalverandering?

 

Sofie Decock is taal-en literatuurwetenschapper en werkt als professor Toegepaste Taalkunde aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Ze doet onderzoek naar professionele communicatie met een focus op genre-aspecten, beleefdheid, overtuigingskracht en genderinclusief taalgebruik.

Ze brengt deze lezing samen met Sarah van Hoof.

Sarah Van Hoof is professor Nederlands en meertalige communicatie aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent. Ze verricht sociolinguïstisch onderzoek naar taalgebruik en taalbeleid in Vlaanderen, met een focus op de media en institutionele en professionele contexten.

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie