Blijf op de hoogte
Inschrijven is niet meer mogelijk.
52181351303_4a327b1683_o-1
52181350406_90fba07994_o-1

Het is u wellicht niet ontgaan: de roep om genderinclusief taalgebruik meer ingang te doen vinden, klinkt almaar luider. In deze lezing kaderen we deze maatschappelijke tendens. Is het een probleem dat in veel talen de grammaticaal mannelijke vormen gelden als de standaardvormen – zoals in de zin Morgen brengt de kiezer zijn stem uit, waarin 'de kiezer' en 'zijn' niet enkel naar mannen verwijzen? Wat leert het onderzoek ons hierover? Hoe kunnen we genderinclusief spreken en schrijven? Hoe verschilt het Nederlands op dat vlak van andere talen? Hebben genderneutrale voornaamwoorden zoals ‘hen’ en ‘die’ kans op slagen? En kan genderinclusieve taalplanning effectief leiden tot taalverandering?

 

Sofie Decock is taal-en literatuurwetenschapper en werkt als professor Toegepaste Taalkunde aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Ze doet onderzoek naar professionele communicatie met een focus op genre-aspecten, beleefdheid, overtuigingskracht en genderinclusief taalgebruik.

Ze brengt deze lezing samen met Sarah van Hoof.

Sarah Van Hoof is professor Nederlands en meertalige communicatie aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent. Ze verricht sociolinguïstisch onderzoek naar taalgebruik en taalbeleid in Vlaanderen, met een focus op de media en institutionele en professionele contexten.

Dit is een online lezing via het programma Zoom. Je kan die dus volgen van bij je thuis! Enkele dagen op voorhand krijg je via mail de link toegestuurd om deel te nemen aan de lessen. Bestaat je cursus uit meerdere lessen, dan gebruik je steeds dezelfde link. Hou deze dus goed bij. Het kan zijn dat sommige online lessen worden opgenomen – dit gebeurt in overleg met de docent – waarna je de sessies gedurende een bepaalde periode kan herbekijken op ons digitaal leerplatform. Je deelname wordt als goedkeuring gezien voor deze opname. Nog niet vertrouwd met Zoom? Dan kan je hier het stappenplan bekijken!

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie