Tarieven:

  • 15,00 €
  • 12,50 €
  • 9,00 €
Inschrijven is niet meer mogelijk.

Wie Gent heeft gekend 30, 40 jaar geleden zal beamen dat de stad onherkenbaar is veranderd. Ze heeft een ware metamorfose ondergaan. Die transformatie is echter niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Een heel lange weg werd afgelegd om te komen waar we nu staan: een schitterende, levendige stad waar het goed wonen, werken of vertoeven is.

Een stad wordt natuurlijk niet alleen gemaakt door een decor. Creativiteit, ingesteldheid, inventiviteit zijn evenzeer nodig om er een goede stad van te maken, en om ze levendig te houden.

We wandelen door een deel van de kern van onze stad waar we niet zozeer oog hebben voor de gekende grote monumenten zoals het stadhuis, het belfort, de kathedraal of het Gravensteen maar eerder voor het andere, zg. lokale erfgoed. Hoe is daar mee omgegaan? Hoe hebben nieuwe panden zich ingepast in het stadsweefsel? Wat is het belang van de heraanleg van het openbaar domein en de herwaardering van de waterwegen in dit verhaal? Via onder meer de Reep, de Mageleinstraat en de Kouter bekijken we een boeiend stukje Gent op een andere manier.

Wat waren of zijn de strijdpunten? De Dienst Monumentenzorg van de stad Gent heeft hier een zeer grote rol in gespeeld. De strijd voor het behoud van het lokale erfgoed was en is lang en intensief. Iedereen moet ook mee op de kar willen springen. Bewoners, eigenaars, investeerders, adviseurs, het beleid … . Die staan niet altijd op dezelfde lijn. Vaak lukt het. Soms ook helemaal niet. De wandeling licht een tipje van de sluier op …

Start: Stadhuis Gent, hoek Botermarkt/Hoogpoort

In 'Een erfgoedwandeling door Gent, de andere zijde van de Leie' bezoeken we de andere kant van de Leie.

Tijdens deze coronatijden houden we ons ook bij Amarant aan strikte maatregelen:

-groepen van maximum 20 personen voor wandelingen

-groepen van maximum 15 personen voor fietstochten

-afstand bewaren tussen de deelnemers (1,5 meter)

-docent en deelnemers dragen een mondmasker

-headsets worden vooraf en nadien grondig ontsmet 

-de vrijwilliger die de groep begeleidt, heeft handgel bij zodat mensen op gelijk welk tijdstip de handen kunnen ontsmetten

-de groep blijft niet langer dan nodig op eenzelfde plaats staan

Locatie / datum & uur

Gent / Stadhuis / Botermarkt 1
  • za, 04/07/2020: 14:00 - 16:00
Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie