Blijf op de hoogte
51846353423_83ec4e2d8c_o

Satyagraha, ‘de kracht van de waarheid’, is de leer van Mahatma Gandhi die een geweldloze burgeropstand tegen een onrechtvaardige orde vooropstelt. De leer bestaat uit principes zoals geweldloosheid, waarachtigheid, afstand doen van bezittingen, onbevreesdheid en een gelijke behandeling van alle religies.

Gandhi benadrukte het belang van waarheid en eerlijkheid in alle aspecten van het leven. Hij geloofde dat geweldloosheid niet alleen betrekking had op fysiek geweld, maar ook op geweld in gedachten, woorden en acties.

Gandhi paste satyagraha met succes toe tijdens de Indiase onafhankelijkheidsbeweging, waarbij hij geweldloze protesten, burgerlijke ongehoorzaamheid en stakingen organiseerde. Hij geloofde dat door het tonen van geweldloosheid en het uitoefenen van morele druk, de tegenstander uiteindelijk tot inkeer zou komen en verandering zou plaatsvinden.

Satyagraha heeft een blijvende invloed gehad op de wereld, waarbij Gandhi wordt erkend als een voorstander van geweldloosheid, burgerlijke ongehoorzaamheid en mensenrechten. Zijn ideeën hebben geleid tot inspiratie en navolging in tal van andere burgerrechtenbewegingen en vredesbewegingen over de hele wereld.

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Gaat u akkoord? Meer informatie