Hoe inschrijven
voor een cursus, rondleiding of uitstap?


Inschrijven online
Wanneer inschrijven
Hoe inschrijven
Betalen
Tickets
Syllabi bij de cursussen
Prijscategorieën
Het lidmaatschap van Amarant
Wat als...
Inschrijven online.

De makkelijkste manier om in te schrijven is via de website www.amarant.be

Dat betekent dat u op elk moment van de dag, en niet alleen tijdens de openingsuren van het secretariaat, een plaatsje in een cursus, rondleiding of uitstap kan reserveren. In één beweging kan de betaling afgehandeld worden, want betalen met kredietkaart behoort nu ook tot de mogelijkheden. Het nieuwe systeem werkt snel en efficiënt, én heeft enkele extra troeven in petto. Zo zal u voortaan - als uw e-mailadres bij ons geregistreerd werd tenminste - een ‘ticket‘ of reservatiebewijs ontvangen, zodat fouten of vergissingen in verband hiermee zijn uitgesloten.Top


Wanneer inschrijven?

Schrijf altijd vooraf in en doe dit tijdig! Dit laat ons toe om alles organisatorisch helemaal op punt te zetten en een goede service te verlenen aan onze klanten.

Bij een lessenreeks hanteren we de regel dat die pas plaats vindt wanneer er minimaal 15 deelnemers ingeschreven zijn één week voor de startdatum. Uw inschrijving kan dus het verschil maken.
Weet ook dat u alleen kan inschrijven voor een volledige cursus, en niet voor afzonderlijke lessen.
Voor uitstappen en rondleidingen zijn de beschikbare plaatsen vaak beperkt, en snel reserveren is dus ten zeerste aangeraden.

Bezoek regelmatig onze website, zo blijft u op de hoogte van nieuwe activiteiten, wijzigingen of... speciale aanbiedingen.

Top


Hoe inschrijven?

Er zijn drie manieren om in te schrijven voor een cursus, uitstap of rondleiding: via de website, telefonisch of op kantoor.

1. Inschrijven via onze website www.amarant.be

Deze manier van inschrijven geniet de voorkeur: u kan direct zien of er nog plaats is voor de activiteit én uw reservering en betaling verlopen op een efficiënte en vlotte manier!

• Zoek in ons aanbod en kies een cursus of andere activiteit
• Klik op ‘inschrijven’, kies het gewenste aantal en de prijscategorie (leden/niet-leden)
• Ga verder naar identificatie: vul hier e-mailadres, naam en adresgegevens in. Indien uw e-mailadres reeds bekend is kan u onmiddellijk verdergaan. Zoniet: vult u uw accountgegevens verder in. U kan die later nog op elk moment zelf aanpassen.
• Ga verder naar betaling en kies een betalingswijze: met kredietkaart of met overschrijving
• U ontvangt een bevestiging van uw reservatie(s), waarin het rekeningnummer en de gestructureerde code worden vermeld, ingeval u gekozen hebt voor overschrijving.
• Zodra uw betaling verwerkt is, ontvangt u per e-mail een ‘ticket’ voor de gekozen activiteit.

2. Inschrijven via de telefoon

Telefonische reservaties zijn mogelijk op het nummer 09/269.17.40 - van maandag t/m vrijdag - van 10.00 tot 12.30 uur.

Betalen kan:

• Met kredietkaart. Opgelet: Amarant beschikt niet over een betaalterminal!
• Per overschrijving. In dit geval deelt onze medewerker het bedrag, het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling mee.
Zodra uw betaling verwerkt is ontvangt u per e-mail een ‘ticket’ voor de gekozen activiteit.

3. Inschrijven op het kantoor

Het secretariaat is open van maandag t/m donderdag - van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Op vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Betalen kan:

• Met kredietkaart. Opgelet: Amarant beschikt niet over een betaalterminal!
• Per overschrijving. In dit geval deelt onze medewerker het bedrag, het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling mee.
• Met contant geld.
U ontvangt meteen een uitgeprint ‘ticket’ voor de gekozen activiteit ingeval van onmiddellijke betaling, of u ontvangt het ticket per e-mail, zodra uw betaling is verwerkt .

Top


Betalen

Wij verwachten uw betaling steeds voor aanvang van de activiteit.

Kiest u voor de betaalwijze ‘kredietkaart’, dan geeft u het kaartnummer en de vervaldatum door, en daarmee is de betaling onmiddellijk geregeld.

Kiest u voor de betaalwijze ‘overschrijving’, dan ontvangt u per mail een orderbevestiging, waarin het rekeningnummer en de gestructureerde code worden vermeld. Bij telefonische inschrijving deelt onze medewerker u deze gegevens mee.
Let op: de betaalwijze ‘overschrijving’ is slechts mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit.

Het nieuwe rekeningnummer waarop uw betaling dient te gebeuren is: BE92 0017 0977 2823
Indien nodig zal u met een elektronisch bericht herinnerd worden aan de openstaande bedragen. Is uw betaling niet geregeld binnen de 15 dagen na inschrijving, dan vervalt uw inschrijving automatisch en wordt u hiervan per e-mail verwittigd.

Bij inschrijving voor een activiteit, minder dan 7 dagen voor de start, kan u enkel betalen met kredietkaart, of met contant geld op het kantoor.

Top


Tickets

Voor elke activiteit waarvoor u een reservatie hebt gemaakt én betaald, ontvangt u een ‘ticket’ of reservatiebewijs. Deze reservatiebewijzen worden enkel per e-mail afgeleverd en kan u zelf uitprinten. Op die manier hebt u een geheugensteuntje voor plaats en uur waarop de activiteit doorgaat en een bewijs van betaling.

Tickets meebrengen naar de activiteit is niet nodig. Onze medewerker ter plaatse zal altijd een lijst van de deelnemers bij zich hebben.

Top


Syllabi bij de cursussen

Tenzij bij de cursusbeschrijving anders vermeld, hoort bij elke lessenreeks een syllabus op papier.

Top


Prijscategorieën

Er zijn nog slechts 2 tarieven: de ledenprijs en de prijs voor niet-leden. Het reductiehouderstarief is niet langer van toepassing. Lid worden van Amarant kan vanaf nu ook aan een voordeliger tarief. Een gewoon lidmaatschap kost 20,00 € per persoon.

Voor speciale reductietarieven komen volgende personen in aanmerking:

• mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
• studenten
• werkzoekenden of personen met een leefloon

Bevindt u zich in een van deze situaties, neem dan contact op met het secretariaat om de juiste deelnemersprijs af te spreken.

Top


Het lidmaatschap van Amarant

Lid worden van Amarant heeft voor u heel wat voordelen. Als lid geniet u immers een heel jaar lang 10% korting op cursussen, uitstappen en rondleidingen. Bovendien verrassen wij onze leden af en toe met een extraatje, zoals een waardebon, waarmee u nog voordeliger kan deelnemen aan een activiteit. Wij brengen u ook steevast op de hoogte van onze nieuwste programma’s via de brochure en nieuwsbrief.

Voor Amarant betekent uw lidmaatschap een blijk van waardering voor onze werking, en een financiële steun (die we echt nodig hebben!).

• Ik wil gewoon lid worden van Amarant (20,00 €): klik hier.
Ik wil steunend lid worden van Amarant (50,00 €): klik hier.
• Ik wil beschermend lid worden van Amarant (100,00 €): klik hier.

Het lidmaatschap is individueel, en loopt één jaar vanaf de datum van uw betaling.
Lid worden kan online gebeuren, via de website, of na telefonische aanmelding.
Na betaling ontvangt u eerst een elektronisch bericht met uw lidnummer, en nadien per post de echte lidkaart.

Top


Wat als...

1. Wat als de activiteit is volgeboekt?

Hou dan www.amarant.be in de gaten. Regelmatig komen er terug plaatsen vrij. Wie er dan snel bij is, kan inschrijven. Bij groot succes bekijken we steeds of een cursus, rondleiding of daguitstap kan herhaald worden. We maken deze extra data dan ook bekend via de website.

2. Wat als er onvoldoende belangstelling is voor een cursus, rondleiding of uitstap, of dat de activiteit wegens organisatorische problemen dient te worden afgelast?

Het minimum aantal deelnemers varieert naargelang de activiteit, als dit aantal niet bereikt wordt 8 dagen voor de start, dan zien wij ons jammer genoeg genoodzaakt de activiteit af te lassen. Wij verwittigen u per e-mail of per brief, en storten het betaalde bedrag terug op uw rekening.

3. Wat als U zelf wenst af te zien van deelname aan een activiteit?

De eerste mogelijkheid bestaat er in om zelf een vervanger te zoeken. Lukt dit niet, dan kan u uw deelname annuleren. Dit is mogelijk ten laatste 5 werkdagen voor de start van een activiteit. Annuleert u minder dan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van een activiteit, dan kan het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald, tenzij in geval van ziekte en na het voorleggen van een doktersattest.  Bij elke annulering worden op het inschrijvingsgeld volgende bedragen ingehouden: 

- 7,00 € administratiekosten;
- de reeds door Amarant betaalde toegangstickets.

Het resterende bedrag wordt u in de vorm van een waardebon toegekend, te gebruiken bij een eerstvolgende reservatie.

Annuleren kan
• via telefoon 09/269.17.40
• of per e-mail naar cursussen@amarant.be - ingeval van annulering van een cursus,
• of per e-mail naar ronduit@amarant.be - ingeval van annulering van een rondleiding of uitstap.


Top


Contact

Algemeen telefoonnummer: 09/269.17.40

E-mail administratie:
• cursussen: cursussen@amarant.be (Nadine Burick)
• rondleidingen en uitstappen: ronduit@amarant.be (Gauthier Dejonghe)