De prehistorie
Van de Cro-Magnonmens tot de KeltenPrehistorieNu onlangs weer een ontbrekende schakel in de “ever growing story” van de mens en zijn verre voorlopers werd teruggevonden, proberen we in deze lessenreeks de ontluikende beschaving van de zogenoemde ‘homo sapiens sapiens’ van nabij te bekijken. Omdat ‘prehistorie’ een relatief begrip is, erg regionaal bepaald, beperken we ons in dit deel tot West-Europa.

Eerst brengen we ontstaan en groei van de ‘prehistorische wetenschap’ vanaf het midden van de 19de eeuw in kaart, samen met zijn talrijke hulpwetenschappen (o.a. antropologie, etnologie en etnografie). We vervolgen ons verhaal met de Cro Magnonmens wanneer die omstreeks 40.000 v. Chr. tijdens het paleolithicum het prehistorisch toneel betreedt, en eindigen op het moment dat de bewoners van West Europa de vroegste contacten leggen met de literaire beschavingen uit het Middellandse Zeebekken, om zich op die manier als het ware naadloos in de ‘geschiedenis’ te voegen.

Naast aandacht voor het historisch verloop van deze lange periode, waarbij we aan de hand van de gevonden artefacten de interessantste sites en hun culturele betekenis trachten te duiden, proberen we tegelijkertijd een beeld op te hangen van de dagdagelijkse levensomstandigheden van onze Europese voorouders: hun samenlevingsmodel, hun zoektocht naar ‘spiritualiteit’, hun behuizing, leefgewoonten, voedsel en dergelijke meer.

Ongetwijfeld kan deze kennis ons helpen om ook vandaag nog ‘de mensensoort’ beter te begrijpen.

Tip: zie ook de rondleiding Verzameling prehistorie Jubelpark - Brussel - Zondag 17 juni 2018


Docent

Louis Hulstaert


Cursusplaatsen

Brugge

Hof van Watervliet
Oude Burg 27
2 donderdagen van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur - 17/05/2018 - 24/05/2018

Brussel

Jubelparkmuseum/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10
2 donderdagen van 10:30 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur - 07/06/2018 - 14/06/2018
In samenwerking met de dienst Publiek van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Cursusgeld

Cursus: Leden 47,00 € • Niet-leden 53,00 €Inschrijven

Cursuslocaties - wegbeschrijvingen