Reformatie! Contrareformatie!
De kunst en cultuur van een Europese broederstrijdBeeldenstorm Vijfhonderd jaar geleden, in oktober 1517, publiceerde Maarten Luther, een professor moraaltheologie aan de universiteit van Wittenberg, zijn beroemde stellingen tegen de handel in aflaten. Deze daad staat symbool voor het begin van de reformatie. Het bleef niet bij Luther alleen. Spoedig dienden zich andere hervormers aan die grote bekeringsgolven over Europa teweeg brachten en soms ook ongewild politieke machtsverhoudingen hertekenden. De katholieke kerk wist zich te handhaven en bond de strijd aan. Dit is het verhaal van reformatie en contrareformatie.

In deze lessenreeks gaan we op zoek naar hoe de reformatie en de daaropvolgende contrareformatie de kunst van de 16de en 17de eeuw stuurde. Stefan Joosten neemt de theologische broederstrijd onder christenen onder de loep en schetst een helder beeld van de voornaamste strijdpunten, van oorzaken en gevolgen.

Kunst speelde een voorname rol in heel deze discussie, waarbij haar rol en de betekenis werd geherdefinieerd. Dit verhaal vertelt Katrien Lichtert tegen de achtergrond van een beeldenstorm die in 1566 over Europa trok, waarbij duizenden schilderijen en religieuze artefacten sneuvelden.

Kathleen Joris brengt u het verhaal over de kunstenaars die reeds vanaf de jaren '30, maar vooral tijdens de woelige jaren '60 en na de daarop volgende Val van Antwerpen in 1585 de Zuidelijke Nederlanden verlieten, en naar de Noordelijke Nederlanden, Duitsland en Engeland trokken.

Dat kunst al snel een rol ging spelen als propaganda blijkt uit het verhaal van Stefan Van Camp die het zal hebben over de creatie van een strakkere kunst, weg van het speelse maniërisme in de richting van een ernstige, verheerlijkende duidelijkheid van barok en classicisme.

Tot slot schetst Hendrik Vanden Abeele in twee uiteenzettingen de muzikale werelden van reformatie en contrareformatie, waarbij vooral een groter streven naar de verstaanbaarheid van de tekst kan worden vastgesteld, als gevolg van de theologische tweestrijd die aan de basis lag van de reformatie/contrareformatie.


Docent

Diversen


Cursusplaatsen

Berchem

Zaal Stanislas
Grote Steenweg 75
7 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 21/01/2017 - 28/01/2017 - 04/02/2017 - 11/02/2017 - 18/02/2017 - 11/03/2017 - 18/03/2017

Gent

De Cirk
Zebrastraat 34
7 woensdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 25/01/2017 - 01/02/2017 - 08/02/2017 - 15/02/2017 - 22/02/2017 - 15/03/2017 - 22/03/2017

In samenwerking met concertgebouw Brugge.


Cursusgeld

Cursus: Leden (en abonnees Concertgebouw) 81,00 € • Niet-leden 91,50 €

Concert

Concertgebouw Brugge, 20/01/2017
Collegium Vocale Gent, Luthermis
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ouverture in D, BWV 1069
Gott der Herr ist Sonn und Schild, BWV79
Missa brevis in G, BWV236
Informatie en tickets: www.concertgebouw.be.

Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u 20% korting op een ticket (korting is geldig voor 1 ticket per voorstelling) voor bovenstaand concert. Tickets rechtstreeks te bestellen bij het Concertgebouw Brugge,www.concertgebouw.be met vermelding van de kortingscode RUSLAND.Inschrijven

Cursuslocaties - wegbeschrijvingen

 Share